Gazons

Gazon kan op twee manieren worden aangelegd: of wij zaaien het in of we werken met graszoden. Voor beide manieren zal de grond eerst goed moeten worden bewerkt. Wij spitten de grond om en zorgen voor een goede bemesting. De basis van alles. Daarna wordt de grond geëgaliseerd. Tenslotte zaaien we het gazon in. Of, als de klant graag snel over een gazon wil beschikken, dan leggen we kant-en-klare graszoden.