Draineren

Het kan gebeuren dat er leem in de grond zit of andere storende lagen. Die lagen zitten vaak op een diepte van meer dan 60 centimeter. Zij houden water tegen, waardoor de grond te nat wordt. Met als gevolg dat beplanting afsterft of gazons lelijk worden. Als blijkt dat er sprake is van wateroverlast, dan kunnen wij drainage aanleggen. Als wij een tuin aanleggen controleren wij altijd of drainage noodzakelijk is. Maar we kunnen ook drainage in bestaande tuinen aanleggen. Afwatering kan op een sloot plaatsvinden of naar de hemelwaterafvoer van de woning.